Del raporti i dëmeve nga termeti në Diber

277

Termeti i para pak ditëve në Dibër ka shkaktuar dëme në disa njësi administrative. Bashkia e Dibres ka publikuar edhe raportin e saj pas verifikimeve të kryera në terren nga grupet e punës të ngritura për këtë qëllim. Në njoftimin e bërë publik nga kjo bashki konfirmohet se termeti i datës 29 tetor e ka përshkallzuar problematikën, për të cilën tashmë raaporti përfundimtar i është dërguar EC. Grupet e punës të ngritura për këtë qëllim kanë raportuar dëme në disa banesa kryesisht në Njësitë Administrative që ishin më pranë qendrës së termetit.

Grupet e kontrollit kanë identifikuar 100 banesa që kanë patur probleme nga lëvizjet e fundit të termetit, prej të cilave 70 kanë dëmtime të lehta dhe 30 banesa kanë demtime të mesme, ndërsa janë pasqyruar edhe kerkesat e qytetarëve pranë njësive administrative dhe konkretisht.

Nj.Adm.Shupenze 25 banesa.
Nj.Adm.Zerqan 22 banesa.
Nj.Adm.Fushë-Bulqize 18 benrsa.
Nj.Adm.Gjorice 11 banrsa.
Nj.Adm.Ostren 9 banesa.
Nj.Ad.Trebisht 6 banesa.
Nj.Adm. Martanesh 6 banesa.
Nj.Adm.Bulqize 3 banesa.

Grupet e verifikimit të Bashkisë Bulqizë jaë në terren për verifikimin dhe vlersimin e demeve në teritor.