Sa orë duhet të flemë për të pasur një shëndet të mirë ?!

544

Duke ju uruar një natë të qetë po ju japim disa këshilla se sa orë gjumë duhet të bëjë një njeri bazuar në moshën. Bazuar në grupmosha “National Sleep Foundation”, një organizatë jo fitimprurëse , rekomandon:

Bebet 0-3 muaj : rekomandohet 14-17 orë gjumë

Nga 4-11 muaj: rekomandohet 12-15 orë gjumë

Nga 1-2 vjeç: rekomandohet 11-14 orë gjumë

Nga 3-5 vjeç: rekomandohet 10-13 orë gjumë

Nga 6-13 vjeç: rekomandohet 9- 11 orë gjumë

Nga 14-17 vjeç: rekomandohet 8-10 orë gjumë

Nga 18-64 vjeç: rekomandohet 7-9 orë gjumë

Mbi 65 vjeç: rekomandohet 7-8 orë gjumë