Cila është përgjigja e saktë?

252

Vini trurin tuaj në punë duke zgjidhur këtë problem matematikor. Cila mendoni se është përgjigja e saktë?