Plazhet plot turistë serbë, por mungon ndjesa për krimet në Kosovë.

296

-Një propozim për pronarët e hoteleve: “formulari i njohjes së krimeve”

Çdo turist i planetit ka të drejtën të vizitojë dhe pushojë në cilindo vend që dëshiron. Njësoj edhe turistët serbë. Por në kushtet kur kryeministri i Shqipërisë dhe presidenti i Serbisë nuk mendojnë se Serbia ka arsye të kërkojë falje për krimet ndaj shqiptarëve të Kosovës, do të ishte ideale që, pronarët e hoteleve në bregdetin tonë, përpara se t’u japin dhomat, t’u japin për të nënshkruar një formular, ku moralisht ata t’i pranojnë këto krime. Kështu do të ishin më të qetë shpirtërisht edhe mijëra shqiptarë të Kosovës që zgjedhin akoma plazhet tona.

Nga | Arben VATA