Dega e Punëve të Brendshme e Rrethit të Shkodrës në vitin e fundit të diktaturës

751

Nga Kastriot Dervishi
Për të parë modelin e ndërtimit të një dege të punëve të brendshme në njësinë vendore që ishte rrethi, është rast i mirë të vërehet Shkodra. Dega e Punëve të Brendshme Shkodër ishte dega më e madhe në Shqipërinë komuniste. Regjimi kishte dy arsye që mbante një efektiv të madh këtu: prej praninë së madhe të elementit antikomunist dhe prej vijës kufitare.
Ndërsa qyteti i Shkodrës kontrollohej prej vetëm 7 punëtorësh operativë të Sigurimit, një prani operativësh shihet edhe në fshatra apo zonën kufitare. DPB si organ unitar ishte organizatori dhe udhëheqësi i diktaturës  në njësinë vendore. DPB ishte në varësi të dyfishtë, të MPB-së nga pikëpamja shtetërore dhe nga Komiteti i PPSH-së së rrethit nga pikëpamja partiake.
 
I-Komiteti i PPSH-së
-Sekretari i partisë
-Instruktor
-Sekretar rinie
II-Sigurimi
-Kryetari
-Zëvendëskryetari i degës
-Zëvendëskryetari i degës
-Shifrant i KP (kontrollit postar)
-2 punëtorë operativë për TO (teknikën operative)
1-Punëtorë operativë të drejtimit:
a-Drejtimi i kundërzbulimit (4 punëtorë operativë për drejtimet: zbulimet revizioniste; kapitaliste; kanalet legale; kërkim-verifikimin)
b-Drejtimi i grupimeve kundërrevolucionare (4 punëtorë operativë për drejtimet: elementin antiparti-letrat anonime-internimet e dëbimet; elementin e deklasuar; sigurimin e udhëheqjes e pastërtinë e reparteve të MPB-së; MES-it)
2-Seksioni i zonës kufitare (shefi dhe 5 punëtorë operativë të brezit kufitar)
3-Seksioni i qytetit të Shkodrës (shefi dhe 7 punëtorë operativë sipas lagjeve)
4-Seksioni i parë i fshatrave (shefi dhe 4 punëtorë operativë për: Hajmelin; Mjedën; Bushat-Barbullushin; Guri i Zi-Grudë)
5-Seksioni i dytë i fshatrave (shef dhe 5 punëtorë operativë për: Koplik-Zagorë; Gruemirë-Grizhë; Mes-Shllak; Shalë-Theth;
6-Hidrocentrali “Enver Hoxha” Koman (shefi dhe 2 punëtorë operativë)
7-Seksioni i përgjithshëm (shefi, 1 referent kartoteke, 1 përgjegjës administrate, 2
daktilografist)
(gjithsej sigurimi 47 persona)
III-Seksioni kuadër-organizim (shefi dhe 2 evidencierë)
IV-Shërbimi i ndërlidhjes (shefi)
V-Policia
-Shefi njëkohësisht zëvendëskryetar dege
-2 ekspertë kriminalistë
1-Sektori i ndjekjes së krimeve (zëvendësshef për ndjekjen e krimeve, 8 punëtorë operativë)
2-Seksioni i Mbrojtjes së Ekonomisë Socialiste (MES) (shefi dhe 5 punëtorë operativë)
3-Seksioni i qarkullimit rrugor (shefi, 5 oficerë)
4-Shërbimi i Mbrojtjes Kundër Zjarrit (MKZ) (15 punonjës)
5-Sektori i shërbimeve (zëvendësshefi, gjithsej 1984 punonjës, përfshi edhe referentin e burgjeve e internimeve, punonjësit e dhomave të izolimit, etj)
6-Posta e Policisë Dukagjin (7)
7-Posta e Policisë Mjedë (20)
8-Posta e Policisë Bajzë (36)
(gjithsej policia 300 persona)
VI-Objekti 055 (1 nënoficer)
VII-Batalioni i kufirit, reparti nr.298 me qendër Shkodër
-Komanda (komandant, komisar)
-Shtabi (5)
-Toga e gatishmërisë (35)
-Toga e shërbimeve (26)
-Mjetet lundruese (15)
-Posta kufitare Zhur (14)
-Posta kufitare Velipojë (24)
-Posta kufitare Pulaj (27)
-Posta kufitare Reç (36)
-Posta kufitare Pentarë (38)
-Posta kufitare Rrushkull (34)
-Posta kufitare Muriqan (35) me autoprozhektorë
-Posta kufitare Vidhgar (34)
-Posta kufitare Zogaj (28) me autoprozhektorë
-Posta kufitare Stacioni Zooteknik (18)
-Posta kufitare Grilë (19)
-Posta kufitare Kalldrun (26)
-Posta kufitare Kamnicë (28)
-Posta kufitare Tunel (25) me autoprozhektorë
-Posta kufitare Hot (38)
-Pikë kontrolli Hot (8)
-Pikë kontrolli hekurudhe (15)
-Posta kufitare Theth (24)
(gjithsej batalioni nr.298, 557 veta)
VIII-Batalioni i kufirit, reparti nr.299 Tamarë
-Komanda (komandant, komisar)
-Shtabi (7)
-Toga e gatishmërisë (35)
-Posta kufitare Brigje (36)
-Posta kufitare Rrapsh (24)
-Posta kufitare Grabon (22)
-Posta kufitare Tamarë (23)
-Posta kufitare Mrekë (14)
-Posta kufitare Kuadrat (24)
-Posta kufitare Velipojë (29)
-Posta kufitare Seferçe (19)
-Posta kufitare Lipovicë (21)
-Posta kufitare bashkimi i dy lumenjve (22)
-Posta kufitare Budaç (22)
-Posta kufitare Lepushë (36)
(gjithsej batalioni nr.299, 333 veta)
(gjithsej kufiri 890 veta)

VIII-Prapavija (32 punonjës)
Gjithsej DPB Shkodër kishte 1250 persona.