11 shtator, mbështetje për shqiptarët në zgjedhjet suedeze

246

Pavarësisht preferencave politike në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malin e Zi dhe Suedi, për komunitetin shqiptar në këtë vend, do të ishte pozitive që të votojmë kandidatët shqiptarë.


Sa i takon partive secili voton atë grupim politik që mendon se i përfaqëson më së miri interesat e tij dhe të komunitetit, por do të ishte e këshillueshme që në listën nominale për deputetë në parlament, për këshillat e komunave dhe të regjioneve, të japim mbështetje për kandidatët shqiptarë, duke vendosur X përkrah emrit të zonjave apo zotërinjve që janë pjesë e komunitetit tonë.


Mbështetja e kandidatëve shqiptarë në çdo nivel politik, është mënyra më e mirë për të pasur një grup të madh e të fortë lobistësh shqiptarë në Suedi!

Nga | Arben VATA

Arben VARA Gazetar