Festa kombëtare e pavarësisë është festuar edhe nga komuniteti shqiptar në USA.

227

Në Garifled, New Jersey mbi 100 shqiptarë, pjesa me e madhe korçarw e maliqarw si dhe amerikanë kanë festuar swbashku festen e pavarwsisw. Festw e cila wshtw shoqwruar nën tingujt e këngëve patriotike dhe veshjeve popullore shqiptare.

Edhe kwtw vit komuniteti shqiptar ka festuar festat kombëtare shqiptare, ku duhet thene se të tilla organizime nga shqiotarwt ka patur e ne shtete te tjera ne USA.

Takimi ka qenë i organizuar nga “Hands of Providence Albania” & “Hope Albanian Church”