DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet që kërkohen

218

Sali Berisha do të kërkojë disa ndryshime statutore në Kuvendin e mbledhur për shkarkimin e Lulzim Bashës, ku pika më kryesore është ajo e krijimit të një Komisioni Tranzitor rithemelimi me 15 anëtarë dhe do të ushtrojë të gjithë kompetencat që i takojnë organeve qëndrore të Partisë Demokratike, me përjashtim të atyre që i takojnë Kuvendit Kombëtar.

Kryetari zgjidhet sipas parimit “një anëtar një votë”. Ndërsa, çdo akt i organeve të partisë i ndërmarrë para hyrjes në fuqi të këtij statuti dhe që bie në kundërshtim me dispozitat e tij, shfuqizohet automatikisht me hyrjen në fuqi të statutit.

DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet
DOKUMNENTI / Zbulohet Statusi i Ri i Partisë Demokratike, ja ndryshimet