Ja 6 personat të cilët ndihmuan në krijimin e internetit

152

1- Claude Shannon

Shannon mori punën e bërë nga Boole dhe e rishkruajti atë për kompjuterët. Në bazë të saj nisi “teoria e infomacionit”, një sistem i cili do na ndihmonte që të krijonim internetit.

Claude Shannon (1916-2001)

2- Ada Lovelace

Interneti është një algoritëm kryesisht me formula dhe procedura që ekzekutohen për të zgjidhur një problem. Në shekullin e 19, Lovelace krijoi algoritmin e parë e cila ishte baza e makinerive dhe e inteligjencës artificiale.

Ada Lovelace (1815-1852)

3- George Boole

Ajo cfarë Boole propozoi ishte një mënyrë që do lejonte kompjuterët të kuptonin motorët e kërkimit.

George Boole (1815-1864)

4- Leonard Kleinrock

Leonard ndihmoi në formulimin e idesë të ndërrimit të paketave, një pjesë qëndrore e kompjuterëve të cilët bëjnë të mundur shpërndarjen e informacioneve nga një rrjet në tjetrin. Ajo cfarë ai propozoi është e njëjta teknologji e cila përdoret edhe sot në cdo kompjuter në botë.

Leonard Kleinrock (1934-)

5- Vint Cerf dhe Robert Kahn

Të dy sëbashku ndihmuan në krijimin e TCP dhe IP, teknologji të cilat tregojnë komunikimin e kompjuterëve me njëri-tjetrin.

Vint Cerf (1943-) and Robert Kahn (1938-)

6- Ray Tomlinson

Jeta në internet do të ishte e kotë nëse nuk do të ekzistonte emaili. Ray krijoi sistemin për të lejuar njerëzit të dërgonin mesazhe tek njëri-tjetri falë ARPANET.

Ray Tomlinson (1941-)