Sa kuba ndodhen në këtë foto?

45

Sa kuba ndodhen në këtë foto? Komentoni përgjigjen e saktë.