QUIZ – E gjeni dot ku ndodhet qeni?

497

Foto më poshtë është një nga ato kuize të cilat kërkojnë një sy të mprehtë për të dalluar diçka ndryshe. Në këtë rast, kërkohet të gjendet se ku ndodhet qenushi!

Mund ta gjeni?

Nëse ende nuk e keni gjetur, kaloni në fund të faqes për ta parë.