Urdhri i Farmacistëve iu heq licencat 8 farmacistëve.

57

Urdhri i Farmacistëve iu ka hequr licencat 8 farmacistëve pasi në kontrollet e disa farmacive janë kapur duke ushtruar detyrë persona që nuk ishin farmacistë.

Nga mbikëqyrjet profesionale që janë kryer gjatë kësaj periudhe, disa subjekte farmaceutike janë gjendur në shkelje të rënda të legjislacionit farmaceutik, statutit të UFSH dhe Kodit Deontologjik Farmaceutik

Konkretisht:

1. Në farmacinë  “Ori Pharma” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

2. Në farmacinë “Ditë e Natë 5” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

3. Në farmacinë “Ditë e Natë” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

4. Në farmacinë “Ditë e Natë 8” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

5. Në farmacinë “Fiori” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

6. Në farmacinë “Farmanet Albania 12” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

7. Në farmacinë “Farmavitta 9” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist

8. Në farmacinë “Farmacia Greke” u gjend duke shërbyer një person jo farmacist.

10. Farmacitë  e rrjetit ”Farma Net Albania” kanë të vendosura tabela “- 10 % për të gjitha produktet”

U janë hequr për një periudhë 3 vjeçare e drejta e ushtrimit të funksionit të drejtuesit teknik farmacistëve të 8 farmacive.