Regjistër dixhital për pyjet, Inventar për moshën dhe gjëndjen e pemëve

419

Per here të parë, në Shqipëri është duke u krijuar një regjistër dixhital për pyjet.
Sipas ministrit të Mjedisit, Blendi Klosi dokument do të përmirësojë orientimin e politikave të mbjelljes së pemëve.

BLENDI KLOSI
MINISTER I MJEDISIT
Për hërë të parë krijojmë një regjistër kombëtar për pyjet që do të inventarizojë sipas llojit të pemëve, moshës dhe sipërfaqes. Cfarë lloj pemësh kemi në Shqipëri, orientimi i politikave të mbjelljeve, tipet e pemëeve që duhet të shtohen në Shqipëri.

Klosi gjithashtu theksoi se regjistri dixhital, do tju vije në ndihmë edhe bashkive, për të menexhaur dhe perdorur petencialet e masiveve pyjore.

“Dhënien e çertifikatave të pronësisë pyjore Bashkive për t’i shfytëzuar potencialin e tyre ekonomik. Inventari i pyjeve – të dhëna statistikore dhe konkrete për pasurinë pyjore te Shqipërisë.

Projekti eshte ne fazen e fundit te relizimit dhe eshte mbeshtetur nga banka boterore.